އދ. ފެންފުށި
Adh. Fenfushi | LD0513
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I01 މާމިގިލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 20.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 804

އެހެން ރަށްރަށާ ޚިލާފަށް މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ މިރަށު މީހުން ކުރާ ހިރިގަލުގެ މަސައްކަތަށެވެ. މި ރަށުގެ ހުކުރު މިސްކިތަކީ، ރާއްޖެ އިސްލާމްވުމާ ގުޅިގެން، ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ބިންގާއެޅުނު 5 މިސްކިތުގެ ތެރެއިން އެއް މިސްކިތެވެ.