އދ. މާމިނގިލި
Adh. Maamin'gili | LD0158
މީހުން ދިރިއުޅޭ ، ޑޮމެސްޓިކް އެއަރޕޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

އދ. އަތޮޅު
I01 މާމިގިލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 00100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 74.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,300

މިރަށަކީ އިޤްތިޞާދީ ގޮތުންނާއި އުމްރާނީ ގޮތުން މިހާރު އަތޮޅުގައި އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ ރަށެވެ. މިރަށުގައި އޮންނަ މާމިގިލީ އެއަރޕޯޓްގެ ސަބަބުން ރަށަށް ވަނީ ވަރަށްގިނަ ކުރިއެރުންތައް އައިސްފައެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގެ މަސައްކަތެވެ. "ވޭލް ޝާކް" އޮންނަނީ މިރަށް ނިސްބަތްވާ ސަރަޙައްދުގައި ކަމުން، މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައި ވަނީ ”ވޭލް ޝާކު އައިލެންޑް“ގެ ގޮތުގައެވެ.