ވ. ރަކީދޫ
V. Rakeedhoo | LD0420
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
J02 ކެޔޮދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 10050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 6.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 374

މިރަށަކީ ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ފިރިހެނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރަނީ މަސްވެރިކަމެވެ. އަދި އަންހެނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަންގިވިނުމެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 5,774,348.00 ރ.