ވ. އާރަށް | ސިނަމަން ވެލިފުށި މޯލްޑިވްސް
V. Aarah | LD0051
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ވ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 3 ހެކްޓަރ
  • ފޯނު ނަންބަރު - 3336000
  • އެނދުގެ އަދަދު - 180
  • ކޮޓަރީގެ އަދަދު - 90
  • ފެކްސް ނަންބަރު - 3326264
  • އީ-މެއިލް - [email protected]
  • ހިންގާފަރާތް - ޓްރަންކުއިލިޓީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0344/2004) 2 ވަނަ ފަންގިފިލާ، ހ.މައިޒާން، ސޯސަންމަގު މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ދޫކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އާރަށް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓަޑް (C-0735/2015) މ. އޮމަދޫ ފަންނު (2 ވަނަ ފަންގިފިލާ) މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ