މ. ރަތްމަންދޫ
M. Raiymandhoo | LD0786
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.10 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 135

މިރަށަކީ "ރުއްގަލުބޭސް" ވެރިކަމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިރަށުގައި ފަހިވެފައި އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަސްވީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، "ބަސީރު ޒިޔާރަތް" ހިމެނެއެވެ.