މ. ރަތްމަންދޫ
M. Raiymandhoo | LD0786
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 22.10 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 118

މިރަށަކީ "ރުއްގަލުބޭސް" ވެރިކަމަށް މުޅި ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަން ހިމެނެއެވެ. އަދި ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކާއި އަމިއްލަ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރިތަކުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު މިރަށުގައި ފަހިވެފައި އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދުވަސްވީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި، "ބަސީރު ޒިޔާރަތް" ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ