މ. މުލައް
M. Mulah | LD0531
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K02 މުލަކު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 66.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,283

އިބްނުބަޠޫޠާ ލިޔުއްވާފައިވާ ގޮތުގައި މިރަށަށް ކުރިން ކިޔައި އުޅުނު ގަދީމީ ނަމަކީ "ބޮލިމުލައް" އެވެ. މި ރަށަކީ މަސްވެރި އަދި ދަނޑުވެރި ރަށެކެވެ. ފަޅުތެރެއިން ގުޅިފައިވާ މ. އަތޮޅުގެ ގިނަ ރަށްތަކާ ޚިލާފަށް މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ އެއްވެސް ރަށެއްގެ ފަޅާއި ނުވަތަ ފަރަކާ ގުޅުމެއްނެތި ވަކިން އޮތް ރަށެކެވެ. ކޮންމެ ރޯދަ މަހަކު ރޯދަވީއްލުމަށް ޚާއްކޮށް ތައްޔާރުކުރާ "އައްސިއްޔޯ" ނަމަކަށް ކިޔާ ޚާއްޞަ ކެއުމެއް މިރަށު މީހުން މިހާރުވެސް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ.