މ. މުލި
M. Muli | LD0446
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 982

މިރަށަކީ މުލަކަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. މިރަށުގައި ޤާއިމު ކޮށްފައިވާ ވަސީލަތްތަކުގެ ތެރޭގައި މ. އަތޮޅު ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލާއި ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް މުލީ ބްރާންޗް ހިމެނެއެވެ. މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ވަރަށް މަދު ރަށެއްގައި މިހާރު ދިރިއުޅޭ ބާވަތެއް ކަމަށްވާ ކަންޒުކަހަނބު ދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.