މ. ދިއްގަރު
M. Dhiggaru | LD0179
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 9.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 965

މިރަށުގެ އިޤްތިޞާދު މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ބިނާވެފައިވަނީ، މަސްވެރިކަމުގެ މައްޗަށެވެ. އެގޮތުން ކަނޑުމަހާއި ފަރުމަހާއި ފާނައިގެ މަސްވެރިކަން ކުރާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މިރަށް ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ޒުވާނުން ވަޒީފާ އަދާކުރަނީ ރިޒޯޓުތަކުގައެވެ. މިރަށަކީ މީރުރިހާކުރު ކެއްކުމަށް ވަރަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ.