މ. މަޑުއްވަރި
M. Maduvvari | LD1166
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
K01 ދިއްގަރު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 11090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 256

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށްކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. ޘަޤާފީ ކުޅިވަރު ތަކުގެ ތެރެއިން ތާރަ އާއި ލަނގިރި ޖެހުމަށް މިރަށަކީ މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. އިހުޒަމާނުއްސުރެ މިރަށަށް ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ "ގުޅަމަތި ހިފުން" އެއީ މިރަށުގައި ކުޅޭ ޚާއްޞަ ކުޅިވަރެކެވެ.