މ. ހަކުރާހުރާ | ސިނަމަން ހަކުރާހުރާ މޯލްޑިވްސް
M. Hakuraahuraa | LD0322
ރިޒޯޓް ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

މ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 5.4 ހެކްޓަރ
ކުރިން ޗާޔާ ލެގޫން ހަކުރާ ހުރާ ރިޒޯޓް ހިންގި ރަށް.