ފ. ފީއަލި
F. Feeali | LD0008
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L01 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,263

ދިވެހިންގެ ކުޅިވަރެއް ކަމުގައިވާ ބަށި މުބާރާތްތަކުން، ފަހުގެ ތާރީޚުގައި އެންމެ ކާމިޔާބު ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މިރަށް ފާހަގަކުރެވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިރަށަކީ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތައް ކަމަށްވާ ބޮޑުބެރު، ލަނގިރި، މާފަތި ނެށުން އަދި ދަނޑި ޖެހުމަށް މަޝްހޫރު ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 17,504,704.00 ރ.
ކޮންޓްރެކްޓްކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ފ. ފީއަލި - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ