ފ. ބިލެތްދޫ
F. Bileiydhoo | LD0606
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L01 ބިލެތްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 31 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,364

މިރަށުގައި ހުންނަ "ޒިކުރާ މިސްކިތަކީ" ވަރަށް ދުވަސްވީ މިސްކިތެކެވެ. އަދި މިސްކިތާ އިންވެގެން ޒަމާންވީ ވެވެއް އޮވެއެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ދިރިއުޅުމަށް އާންމުކޮށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. އޭގެ އިތުރުން ލޯކަލް ޓޫރިޒަމްގެ ދާއިރާގައިވެސް ގިނަ ރައްޔިތުން ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.