ފ. ދަރަނބޫދޫ
F. Dharan'boodhoo | LD0970
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ފ. އަތޮޅު
L02 ނިލަންދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 12040
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 36.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 389

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގައި އޮތް އާބާދީ އެންމެ ބޮޑު ރަށެވެ. 1970 ގެ ކުރިން، މިރަށަކީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ވެލައާއި ކަހަނބު އަރާކަމަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ ރަށެކެވެ. މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ލޯކަލް ޓޫރިޒަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ.