ހދ. ކައްޓަލަފުށި
HDh. Kattalafushi | LD0370
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 4.3 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫސާ އިބްރާހިމް / ނަންރިތިމާގެ، އދ. މަހިބަދޫ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 10/03/2018
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން