ދ. މީދޫ
Dh. Meedhoo | LD1050
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 10.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,406

ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ ތަފާތު ބާވަތްތަކުގެ މަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ބޮޑުކަންނެލީގެ މަސްވެރިކަމުގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ.