ދ. ބަނޑިދޫ
Dh. Ban'didhoo | LD0066
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
M01 މީދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 24.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 969

މިރަށުގައި 400 އަހަރުވީ އާޘާރީ މިސްކިތެއް ހުރެއެވެ. އަދި 500 އަހަރުވީ ނިކަ ގަހެއްވެސް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. މިރަށުގެ މީހުން ކުރިއްސުރެ މައިގަނޑު މަސައްކަތެއްގެ ގޮތުން ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހާރު މިރަށުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްވެސް ކުރެއެވެ.