ދ. ވާނީ
Dh. Vaanee | LD0019
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ދ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 13060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 11.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 13

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލް އުވާލައްވާފައި 19 ޖަނަވަރީ 2014، ރިފަރެންސް: 5/2014 ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) ގެ 3 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އުފައްދަވާފައިވާ ނިލަންދެއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ ވާނީ ކައުންސިލް މިއަދުން ފެށިގެން އުވާލައްވައިފައި.
ޖުމްލަ 1 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.