ތ. ބުރުނީ
Th. Burunee | LD0254
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N01 ވިލުފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 30.50 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 355

ޒަމާނުންސުރެ މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، އިހުޒަމާނުގައި ކިޔައި އުޅުނު ރައިވަރުބައި "ބުރުނީ ކަމަނާ ރައިވަރު"ގައި ހިމެނޭ ދޮންހިޔަލައާއި އަލިފުޅު ދިރިއުޅުނު ރަށުގެ ގޮތުގައެވެ. އެގޮތުން "ހިޔަލަ ގަނޑުވަރު" ހުރިކަމަށް ބުނާ ސަރަޙައްދު މިރަށުގައި ފާހަގަކޮށްފައި އެވެއެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމާއި ގެދޮރު އިމާރާތްކުރުމާއި ފަންގި ވިނުމެވެ. އާންމުކޮށް ހުޅަނގު މޫސުމުގައި މިރަށުގެ ފަޅުތެރެއަށް ރާގޮނޑި އައިން ވަދެއެވެ. އަދި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ގުޅިގެން މި މަސް ހިފައި، ރަށުގައި އެވަގުތެއްގައި ދިރިއުޅެމުންދާ މީހުންގެ މައްޗަށް މަސް ބަހައިހަދައެވެ.