ތ. ވިލުފުށި
Th. Vilufushi | LD0205
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N01 ވިލުފުށި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14020
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 60.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,218

މިރަށަކީ 2004 ވަނަ އަހަރު ކުރިމަތިވި "ސުނާމީ ކާރިޘާ" ގައި އެންމެ ބޮޑަށް ގެއްލުން ލިބުނު އެއްރަށެވެ. ސުނާމީއަށްފަހު ވިލުފުށި އަރާސްތުކޮށްފައިވަނީ، "ސޭފް އައިލަންޑް ކޮންސެޕްޓް" ގެ ދަށުން ބިންހިއްކައި، ވަށައިގެން ރިވެޓްމަންޓް ޖަހައި، ފަސްގަނޑު އުސްކޮށް، އެންމެ މިޒަމާނުގެ ވަސީލަތްތަކާއެކުގައެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދަނީ މަސްވެރިކަމުންނާއި ފަންގިވިނުމުންނާއި ފައިބަރުގެ މަސައްކަތްކޮށްގެންނާއި އިމާރާތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތުންނާއި ހޮޓާ، ކެފޭ، ރެސްޓޯރަންޓުގެ ވިޔަފާރިންނެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 23,038,954.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި