ތ. ކަނޑޫދޫ
Th. Kan'doodhoo | LD0504
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 79.7 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 386

މިރަށަކީ ކޮޅުމަޑުލުގައި މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ބިން ބޮޑު ރަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ ދަނޑުވެރިކަމެވެ. މިރަށު މީހުން ހައްދާ މިރުހަކީ ރާއްޖެއަށް މަޝްހޫރު ވަރަށް ކުޅި މިރުހެކެވެ. އެ މިރުސް މަޝްހޫރު ވެފައިވަނީވެސް "ކަނޑޫދޫ މިރުސް" ގެ ގޮތުގައެވެ. އަދި އާމްދަނީ ހޯދުމުގެ ގޮތުން މަސްވެރިކަންވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް މިރަށުގެ ރައްޔިތުން ކޮށް އުޅެއެވެ. މިރަށުގެ 150 އަހަރު ވީ ހުކުރު މިސްކިތަކީ އާޘާރީ ގޮތުން ފާހަގަކުރެވޭ ބިނާއެކެވެ.
ޖުމްލަ 17 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 2,275,000.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ތ. ކަނޑޫދޫ - ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް