ތ. ވަންދޫ
Th. Vandhoo | LD0859
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 26.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 305

މިރަށުގެ މީހުން މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކަނޑުމަސްވެރިކަމެވެ. މިރަށުގައި ހުރި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ތާރީޚީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި ހުކުރު މިސްކިތާއި ވަންދޫ ދޮރުވަންނަ ކަލޭފާނު ޒިޔާރަތާއި އުސްފަސްގަނޑާ އަދި ކިރާމާގަސް ހިމެނެއެވެ.