ތ. ގާދިއްފުށި
Th. Gaadhiffushi | LD0427
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N04 ތ. ގުރައިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 13.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 266

މިރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އާންމުކޮށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ، ހުއިފިލަނޑާ ނެގުމާއި ރޯނުވެށުމާއި ފަންގި ވިނުމެވެ. މީގެއިތުރުން އިމާރާތްކުރުމާއި ތެދުއުއިވަޑާމަކީވެސް މިރަށު މީހުން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތްތަކެވެ.