ތ. ކިނބިދޫ
Th. Kin'bidhoo | LD0422
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
N03 ކިނބިދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 14120
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 34.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,450

މިރަށުގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ކުރާ މަސައްކަތަކީ ފަންގިވިނުމެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުގެ ގޮތުން ފާހަކޮށްލެވޭ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން އަންހެނުން، ލަނގިރި ޖެހުމަށާއި ފިރިހެނުން، ދަފިނެގުމަށް މިރަށް ފާހަގަ ކުރެވެއެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2022 ގެ ބަޖެޓް : 12,961,347.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ޕްރިޕެއަރިންގ އައުޓަރ އައިލެންޑް ފޯރ ސަސްޓެއިނެބަލް އެނާރޖީ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ޕްރޮޖެކްޓް
ހިނގަމުންދަނީ
މަސައްކަތް މަޑުޖެހިފައި / ފަސްކުރެވިފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި