ށ. ކަނޑިތީމު
Sh. Kan'ditheemu | LD1092
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 85.32 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,131

ތާނަ އަކުރު އެންމެ ފުރަތަމަ ފެށިފައިވަނީ ކަނޑިތީމު މިސްކިތުގެ ބެރިއަކުންނެވެ. މިރަށުގައި ހިމާޔަތްކުރެވިފައިވާ ގިނަދުވަސްވީ ދިއްގާ ގަހެއް ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި "މެދުޒިޔާރަތް" ކިޔާ ޒިޔާރަތެއް ހުރެއެވެ. މިޒިޔާރަތަކީ، ކުރީ ޒަމާނުގައި ބަލި ކުދިން އެތަނަށް ގެންދިއުމުން ބަލި ފަސޭހަވާ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެމުން އައިސްފައިވާ ތަނެކެވެ. މިރަށުގެ ފަޅުތެރޭގައި އޮންނަ "ކުޑަދޫ" ކިޔާ ފަޅުރަށުގައި "ފީބޯ" ކިޔާ ވަޅުގަނޑެއް އޮވެއެވެ. މި ވަޅުގަނޑަކީ އަނދިރިއަނދިރިން ނިދަން ބޭނުންކުރި ތަނެކެވެ.
ޖުމްލަ 12 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.