ހއ. ކެލާ
HA. Kelaa | LD0563
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ހއ. އަތޮޅު
A05 ކެލާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 01080
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 213 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 964

މިރަށުގެ މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކަކީ ދަނޑުވެރިކަމާއި ފަންގިވިނުމާއި އިމާރާތްކުރުމެވެ. މިރަށަށް ވަނީ، މޯލްޑިވްސް ޓްރެވަލް އެވޯޑް 2017 ގެ ގެސްޓް ހައުސް އެޑިޝަންގެ "ލީޑިންގ ބީޗް އައިލަންޑް އެވޯޑު" ލިބިފައެވެ. މިރަށުގައި މިވަގުތު ފެންނަންހުރި ބައެއް އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި 400 އަހަރަށްވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ ހުކުރު މިސްކިތަކާއި ދެވަނަ ބޮޑު ހަނގުރާމައިގެ ދުވަސްވަރު އިނގިރޭސިން ބޭނުންކުރި ބަޑިގެއާއި ބުންބާ ބެހެއްޓި ވަޅާއި ބޯޓުގަނޑާ އަދި ކައުންސިލް ގޯތި ތެރޭގައި ހުރި ލިލީ ހައުސް އިމާރާތް ހިމެނެއެވެ.
ޖުމްލަ 22 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 2,976,448.00 ރ.
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ހއ.ކެލާ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން