ށ. ގޮއިދޫ
Sh. Goidhoo | LD0836
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 99.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 536

މިރަށަކީ ބިމުގެގޮތުން ބޮޑު، ރަށުގެ މަލަމަތި އުސް ރަށެކެވެ. މިރަށް މަޝްހޫރުވެފައިވަނީ، ދަނޑުވެރި ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިރަށުގައި، ރޭވުންތެރިކަމާއެކު ދަނޑުބިން ދޫކުރުމާއި، ބެލެހެއްޓޭނެ އިންތިޒާމުތަކެއް ރޭވިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ކަނޑޫފާ ނުވަތަ ގޮއި، މިރަށުގެ އެއްކޮޅުގައި ބޮޑު ސަރަޙައްދެއްގައި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެވެއެވެ. ރަށުގެ ވަށައިގެން ހިނގޭނެގޮތަށް "ބީޗް ރޯޑް" ކިޔާ ބޮޑު މަގެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.