ތ. އުސްފުށި
Th. Usfushi | LD0898
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ތ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - އަޙްމަދު ނާޞިރު / މާބަގީޗާގެ، ތ. ވޭމަންޑޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 17/02/1982
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން