ލ. މާބައިދޫ
L. Maabaidhoo | LD1053
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 496

މިރަށުގައި ހުންނަ އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ތެރޭގައި "ބުންބެރު" ކިޔާ ގާފުންޏެއް އޮވެއެވެ. މިތަނުން، ފައްޅިއެއްކަމަށް ލަފާކުރެވޭ ތަނެއްގެ ފައުންޑޭޝަންގެ ބައިތައް ފެންނަން ހުރެއެވެ. މިރަށުގައި އޮންނަ ކަނޑާގުޅިފައި ވާ ކޯރަކީ، މަހުގެ ދިރުން ލިބިފައިވާ، "މަޑި ކަކުނި" ފެންނަ، ޤުދުރަތީގޮތުން މުއްސަނދި ތަނެކެވެ. މިތަން ހިމާޔަތްކުރުމަށް ރަށު ކައުންސިލުން މިހާރު ވަނީ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފައެވެ. މަޝްހޫރު ރާޅާއަޅާ ޕޮއިންޓް "މެޝިން" އޮންނަނީ މިރަށުގެ އުތުރުންނެވެ. މިރަށުގެ ޘަޤާފީ އާދަކާދައެއްގެ ގޮތުން ދިގުމަގު ބިލެތްގަސް ނެގުމަކީ މިރަށުގައި ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް ކޮށްއުޅޭ ކަމެކެވެ.