ލ. މުންޑޫ
L. Mundoo | LD0102
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O02 ގަމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15042
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 25.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 140

މިރަށުގައި ކޮށްއުޅޭ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. ޤަދީމީ ޒަމާނުގެ ވެވެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. ލަފާކުރެވޭ ގޮތުގައި އެއީ ރާއްޖޭގައި ބުދަށް އަޅުކަންކުރި ޒަމާނުއްސުރެ އޮންނަ ތަނެކެވެ. ކުރީގެ އާކިއޮލޮޖިސްޓް، އެޗް.ސީ.ޕީ. ބެލް މިރަށުގައި ކުރި މަސައްކަތުން ބުދު ދީނުގެ ފައްޅިއެއްގެ ބައިތައް ފެނިފައިވެއެވެ.