ލ. ކަލައިދޫ
L. Kalaidhoo | LD1473
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O01 އިސްދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 27.3 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,026
މިރަށަކީ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ވަޒަންވެރިން ދިރިއުޅުނު ގަދީމީ، އިސްރަށް ކަމަށް ބުނެވެއެވެ. އާޘާރީ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި "ދިޔަދު" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ފާހަގަކުރެވެއެވެ. މި ސަރަހައްދަކީ ތިން ރަށެއްގެ ގޮތުގައި މީހުން ދިރިއުޅެމުން އައި ސަރަހައްދެކެވެ. އެއީ "ދިޔަދޫ-އިސްދޫ-ކަޅައިދޫ" އެވެ. މިތަނުން ހިރިގަލުން މަސައްކަތްކުރި ޒަމާނުއްސުރެ ހަދާފައިވާ އިމާރާތްތަކެއްގެ ބައިތައް ފެންނަން ހުރެއެވެ. އަދި، އިހުޒަމާނުގައި ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރުމަށް ބޮޑެތި ނައު ބަނުމުގެ މަސައްކަތްކުރި ސަރަހައްދެއްކަމަށް ބެލެވޭ "ނާބަން" ކިޔާ ސަރަހައްދެއް ރަށުގެ އެއްގަމު މެދުގައި އޮވެއެވެ.