ލ. ގަން
L. Gan | LD0152
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O02 ގަމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 595.6 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 4,829

މިއީ ރާއްޖޭގައި އޮތް އެންމެ ދިގު އަދި އެންމެ ބޮޑު ރަށެވެ. މަތިދެކުނު ޕްރޮވިންސްގެ ވެރިރަށުގެ ގޮތުގައިވެސް މިރަށް އެއްދުވަސްވަރެއްގައި ހަމަޖެއްސިއެވެ. މިރަށުގެ މުކުރިމަގު އަވަށުގައި އޮންނަ "މުދިން ހިންނަ" ގައި، "ގަމު ހައްތެލި" ނަމަކަށް ކިޔާ އުސްގަނޑެއް އޮވެއެވެ. މިތަނުގެ ވަށަމިނަކީ 300 ފޫޓެވެ. އުސްމިނަކީ 24 ފޫޓެވެ. މިއީ އިހުގައި ބުޑިސްޓު ދީނީ އެކުވެންޏެއް ހުރި ސަރަޙައްދެކެވެ.
ޖުމްލަ 20 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 160,450,767.00 ރ.