ލ. މާމެންދޫ
L. Maamendhoo | LD0484
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O03 ފޮނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 19.4 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 768

އިޤްތިޞާދީ ގޮތުން ބަލާއިރު މިރަށުގައި އާންމުކޮށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މީގެ އިތުރުން ފައިބަރގްލާސްއިން މަސްދޯނި، ސްޕީޑްލާންޗް އަދި ކުދި ޑިންގީ ފަދަ އުޅަނދުތައް ބަނުމުގައި މިރަށުގެ ޒުވާނުން ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ. އަތޮޅުގައި މިރަށް ޚާއްޞަވެފައިވަނީ ދަތުރުވެރިންގެ ރަށެއްގެ ގޮތުގައެވެ. މިގޮތުން މިރަށަކީ ދެކުނަށް ދަތުރުކުރާ މީހުން އަރާފައިބާ ރަށެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ރަށެކެވެ.
ޖުމްލަ 15 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 1,600,000.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. މާމެންދޫގައި 0.5 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. މާމެންދޫގައި 0.6 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
34 އައިލެންޑްސް ވޯޓަރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ޕްރޮޖެކްޓް
ލ.މާމެންދޫ ފެނުގެ ނިޒާމް ގާއިމްކުރުން