ލ. ހިތަދޫ
L. Hithadhoo | LD0265
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O04 މާވަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 107.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,049

1992 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހައްދުންމަތީގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަމުން އައީ މިރަށުގައެވެ. އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އިހު ޒަމާނުގެ ޒިޔާރަތަކާއި އާޘާރީ މިސްކިތަކާއި "މަރުބީނާ އުންގަނޑު" ކިޔާ ތަނެއް އޮވެއެވެ. އަދި ޤުދުރަތީގޮތުން ހެދިފައިވާ ބޮޑު ކުޅިއެއްވެސް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.