ލ. ހިތަދޫ
L. Hithadhoo | LD0265
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
O04 މާވަށު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 15110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 107.1 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,049

1992 ވަނަ އަހަރާ ހަމައަށް ހައްދުންމަތީގެ އަތޮޅުވެރިކަން ކުރަމުން އައީ މިރަށުގައެވެ. އާޘާރީ ތަންތަނުގެ ގޮތުގައި މިރަށުގައި ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ އިހު ޒަމާނުގެ ޒިޔާރަތަކާއި އާޘާރީ މިސްކިތަކާއި "މަރުބީނާ އުންގަނޑު" ކިޔާ ތަނެއް އޮވެއެވެ. އަދި ޤުދުރަތީގޮތުން ހެދިފައިވާ ބޮޑު ކުޅިއެއްވެސް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 10 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
އެސެލެރޭޓިންގ ރިނިއުއެބަލް އެނާރޖީ އިންޓަގްރޭޝަން އެންޑް ސަސްޓޭނަބަލް އެނާރޖީ ޕްރޮޖެކްޓް
ލ. ހިތަދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓް ހަވަރ ގެ ބެޓަރީ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ހިތަދޫގައި 0.2 މެގަވޮޓުގެ އިރުގެ އަލިން ހަކަތަ އުފައްދާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ލ. ހިތަދޫގައި ކަރަންޓު ވިއުގަ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް
ޓެންޑަރކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި