ށ. ބިލެތްފަހި
Sh. Bileiyfahi | LD1064
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C01 ކަނޑިތީމު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03060
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 63.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 474

ރަށުގެ އިޤްތިޞާދު ބިނާވެފައިވަނީ، ކިއްސަރުވަޑާމުގެ މަސައްކަތުގެ މައްޗަށެވެ. މިރަށަކީ މުޅި އަތޮޅުން ކިއްސަރު ވަޑާމަށް އެންމެ މަޝްހޫރު ރަށެވެ. އަދި މުޅި އަތޮޅުގައިވެސް ރުކުފަތީގެ މަސައްކަތް ކުރާ ހަމައެކަނި ރަށަކީ މިރަށްކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. ރުކުފަތިން ހަދާ ތަކެތީގެ ތެރޭގައި ހަލަންޏާއި ބަތްޕޮޅި ހިމެނެއެވެ.