ލ. ހަތްތޮށި
L. Haiythoshi | LD0733
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - ޝިޔާމް އިބްރާހިމް / ގ. މިދިލި، މާލެ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 18/09/2000
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން