ލ. ތަތުންރަހާ
L. Thathunrahaa | LD0634
މީހުން ދިރިނުއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ލ. އަތޮޅު
ޕޯސްޓް ކޯޑު:
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: <3.0 ހެކްޓަރ
  • ޙަވާލުކޮށްފައިވާ ފަރާތް - މޫސާ ނަސީމް އަޙްމަދު / އަސުރުމާގެ، ލ. މުންޑޫ
  • ޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚް - 18/04/1999
  • ރަށްދޫކޮށްފައިވާ ބޭނުން - ވަރުވާ އުސޫލުން ބެލެހެއްޓުން