ށ. ޅައިމަގު
Sh. Lhaimagu | LD0978
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03110
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 43.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 551

މިރަށަކީ މިއަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަން، 1 ޖަނަވަރީ 1968ގައި ފުނަދޫއަށް ބަދަލުވުމުގެ ކުރިން އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރި ރަށެވެ. މިރަށުގެ ގަބުރުސްތާނުގައި ވަރަށް ދުވަސްވީ، ބޮޑެތި މަހާނަގާ ހުރެއެވެ. އަދި މިސްކިތު ތަރާގަނޑު ކިޔާ ތަނެއް އޮވެއެވެ. ރަށުގައި ބޮޑު 2 ނިކަގަސް ހުރެއެވެ. އަދި މަޝްހޫރު "ޅައިމަގު ފަގީރު" އޮޑިބަނތް ކަމަށް ބުނާ 2 އުސް ފަސްގަނޑުވެސް މިރަށުގައި ފާހަގަކުރެވޭ ތަނެއްގެ ގޮތުގައި ހިމެނެއެވެ.