ށ. މާއުނގޫދޫ
Sh. Maaun'goodhoo | LD0016
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03140
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 28.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 886

މިރަށު މީހުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މަސްވެރިކަމުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގައި ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ޙިއްސާވެސް ބޮޑުކަން ފާހަގަކޮށްލެވެއެވެ. މީގެއިތުރުން ރޯނުވެށުމާއި، ފަންގިވިނުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްގެން ވެސް އަންހެނުން އާމްދަނީ ހޯދައެވެ. މިހާރު ރަށުގެ ޒުވާނުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި ވަޒީފާ އަދާކުރެއެވެ. މިރަށުގައި 500 ވަރަކަށް އަހަރުވެފައިވާ ކަމަށްބެލެވޭ ޙިމާޔަތްކޮށްފައިވާ އާދަޔާ ޚިލާފު ބޮޑު 9 ނިކަގަސް ހުރެއެވެ.