ށ. ފުނަދޫ
Sh. Funadhoo | LD0863
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ށ. އަތޮޅު
C04 ފުނަދޫ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 03150
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 91 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 2,553

މިރަށުގައި މީހުން އާބާދުވާން ފަށާފައިވަނީ 1968 ވަނަ އަހަރުގެ ޖަނަވަރީމަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މިރަށަކީ އަތޮޅުގެ ވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ޗިލްޑްރަން ސަރވިސް ސެންޓަރެއް މިރަށުގައި ހުރެއެވެ. މޫދާ ގުޅިފައި އޮންނަ "ދަށްފަޅު" ނަމަކަށް ކިޔާ ކޯރެއް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، "ކުޑަފުނަދޫ" ކިޔާ ތުނޑިއެއް ވެސް މިރަށުގައި އޮވެއެވެ.
ޖުމްލަ 13 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 27,833,115.00 ރ.
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި