ގދ. މަޑަވެލި
GDh. Madaveli | LD0557
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q03 މަޑަވެލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17010
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 49.8 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,146

މިރަށަކީ ތިމާވެށްޓަށް ޚިދުމަތްކުރުމުގެ ރޮނގުން ސަރުކާރުން ދެއްވާ "ފެހިފަތް" ހޯދާފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށަކީ ދިވެހި ލިބާސް ތައްޔާރުކުރުމުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ ރަށެކެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުންގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ މަސްވެރިކަމެވެ. މިހާރު ފަތުރުވެރިކަމަކީވެސް މިރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.