ގދ. ނަޑެއްލާ
GDh. Nadellaa | LD0181
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q03 މަޑަވެލި ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17030
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 42.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 542

މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާންމު ގޮތެއްގައި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކޮށްއުޅޭ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ހުއިފިލަނޑާގެ ވިޔަފާރިއާއި ރަށް ކައިރި ރިޒޯޓްތަކުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމާއި ކޫއްޑޫ މަސް ފެކްޓްރީގައާއި އެއަރޕޯޓުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުން ހިމެނެއެވެ. މިރަށުގައި އޮންނަ "ގުނާނިގިލި ކުޅި" އަކީ ޤުދުރަތީ ގޮތުން ފާހަގަ ކޮށްލެވޭ ތަނެކެވެ. އަދި މިރަށުގައި 100 އަހަރުވެފައިވާ ޒިޔާރަތެއް ހުރެއެވެ.