ގދ. ރަތަފަންދޫ
GDh. Rathafandhoo | LD0630
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,385

މި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ގދ. މިރަށުގައި ކުޅޭ މަޤުބޫލު ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑި ކެނޑުމާއި ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ބަނޑިޔާ ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޯޑި ކެނޑުމުގެ ތެރެއިން، ދޮލަނގު ޖަހައިވެސް އުޅެއެވެ.