ގދ. ރަތަފަންދޫ
GDh. Rathafandhoo | LD0630
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17050
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 37.2 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 368

މި ރަށުގެ މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ކުރާ މައިގަނޑު މަސައްކަތްތަކަކީ މަސްވެރިކަމާއި ދަނޑުވެރިކަމެވެ. ގދ. މިރަށުގައި ކުޅޭ މަޤުބޫލު ޘަޤާފީ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ކޯޑި ކެނޑުމާއި ބޮޑުބެރު ޖެހުމާއި ބަނޑިޔާ ޖެހުން ހިމެނެއެވެ. އަދި ކޯޑި ކެނޑުމުގެ ތެރެއިން، ދޮލަނގު ޖަހައިވެސް އުޅެއެވެ.
ޖުމްލަ 11 މަޝްރޫއު
2023 ގެ ބަޖެޓް : 0.00 ރ.
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
4 ރަށުގެ ފެނުގެ ނިޒާމް އަދި 25 ރަށުގެ ބޯފެން ރައްކާކުރާ ނިޒާމް ގާއިމުކުރުން
ހިނގަމުންދަނީ
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި
އެކި ރަށްރަށުގައި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ ގާއިމް ކުރުން
ގދ.ރަތަފަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ އިމާރާތްކުރުން
ޕްލޭންކޮށްފައި
ޕްރީ ޓެންޑަރިންގ މަރުހަލާގައި