ގދ. ފިޔޯރި
GDh. Fiyoari | LD0470
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17070
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 80.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,533

މިރަށުގެ ރައްޔިތުންނަކީ ދަނޑުވެރި ބަޔެކެވެ. ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކު މިހާރު ކޮށްއުޅެނީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަސައްކަތެވެ. މި ރަށަކީ، ކުނާވިޔުމަށް ބޭނުންވާ "ހައި" ހެއްދުމުގައި ރާއްޖޭގައި މަޝްހޫރުރަށެކެވެ. މި ރަށުގައި ބޮޑު ކުޅިއަކާއި ހަވިއްތައެއް އޮވެއެވެ.