ގދ. ތިނަދޫ
GDh. Thinadhoo | LD0717
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q01 ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ
Q02 ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17100
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 117.5 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 7,456

މިއީ ގދ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅުވެރިކަންކުރާ ރަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ޤާއިމު ކުރި ފުރަތަމަ އިސްލާމީ މަރުކަޒު ހުންނަނީ މިރަށުގައެވެ. މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖޭގައި ފޮޓޯ ޗާޕްކުރި ރަށެވެ. ރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމުދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ. ދެކުނު ބަޣާވާތުގެ ތެރޭގައި ރަށް ފަޅުވުމަށްފަހު، މިރަށުގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފަށައި، އަލުން އާބާދުވިތާ އަދި މިވީ 50 އަހަރެވެ.
ޖުމްލަ 36 މަޝްރޫއު
2021 ގެ ބަޖެޓް : 85,810,077.00 ރ.