ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ
GDh. Faresmaathodaa | LD0572
މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށެއް | ޗާޓުން ބައްލަވާ

ގދ. އަތޮޅު
Q04 ފަރެސްމާތޮޑާ ދާއިރާ
ޕޯސްޓް ކޯޑު: 17090
ބިމުގެ ބޮޑުމިން: 44.9 ހެކްޓަރ
އާބާދީ: 1,767

ފަރެހާއި މާތޮޑާއަކީ ކުރިން ދެ ރަށެވެ. މިހާރު ހިއްކައިގެން ގުޅާލާފައިވާ ފަރެހާއި މާތޮޑާ، އެއްރަށެއްގެ ގޮތުގައި، "ފަރެސްމާތޮޑާ"ގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ހަމަޖެއްސެވީ، 2007 ވަނަ އަހަރުގެ މާރިޗު މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. މިރަށުގެ ރައްޔިތުން އާމްދަނީ ހޯދުމަށްޓަކައި އާންމު ގޮތެއްގައި ކޮށްއުޅެނީ މަސްވެރިކަމެވެ.