Developing National Transport Network
Description:
ID:  
ISLES/1093
Expected Start Date: 17/01/2021
Start Date: 17/01/2021
Expected End Date: 31/12/2023
Revised Expected End Date:
End Date::
Funding:  
- Domestic
2023's Budget:  
MVR  0.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 07/04/2021
Start Date of Physical Work: 07/04/2021
Expected End Date of Physical Work: 31/12/2023
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 28/11/2021 11:56

Islands

Island Budget (MVR)
1 HA. Thuraakunu 0.00
2 HA. Dhihdhoo 0.00
3 Fuvahmulah City Fuvahmulah 0.00
4 Addu City Meedhoo 0.00
5 Addu City Hithadhoo 0.00
6 Addu City Maradhoo 0.00
7 Addu City Feydhoo 0.00
8 Addu City Maradhoofeydhoo 0.00
9 Addu City Hulhudhoo 0.00
10 HA. Filladhoo 0.00
11 HA. Maarandhoo 0.00
12 HA. Thakandhoo 0.00
13 N. Hen'badhoo 0.00
14 N. Ken'dhikulhudhoo 0.00
15 N. Maalhendhoo 0.00
16 N. Kudafari 0.00
17 N. Landhoo 0.00
18 N. Maafaru 0.00
19 HA. Utheemu 0.00
20 N. Lhohi 0.00
21 N. Miladhoo 0.00
22 N. Magoodhoo 0.00
23 N. Manadhoo 0.00
24 N. Holhudhoo 0.00
25 N. Fohdhoo 0.00
26 N. Velidhoo 0.00
27 HA. Muraidhoo 0.00
28 HA. Baarah 0.00
29 HA. Uligamu 0.00
30 R. Alifushi 0.00
31 R. Vaadhoo 0.00
32 R. Rasgetheemu 0.00
33 R. An'golhitheemu 0.00
34 R. Un'goofaaru 0.00
35 R. Maakurathu 0.00
36 R. Rasmaadhoo 0.00
37 R. Innamaadhoo 0.00
38 R. Maduvvari 0.00
39 R. In'guraidhoo 0.00
40 R. Fainu 0.00
41 R. Meedhoo 0.00
42 R. Kinolhas 0.00
43 R. Hulhudhuffaaru 0.00
44 R. Dhuvaafaru 0.00
45 B. Kudarikilu 0.00
46 B. Kamadhoo 0.00
47 B. Kendhoo 0.00
48 B. Kihaadhoo 0.00
49 B. Dhonfanu 0.00
50 B. Dharavandhoo 0.00
51 B. Maalhos 0.00
52 B. Eydhafushi 0.00
53 B. Thulhaadhoo 0.00
54 B. Hithaadhoo 0.00
55 B. Fulhadhoo 0.00
56 B. Fehendhoo 0.00
57 B. Goidhoo 0.00
58 Lh. Hinnavaru 0.00
59 Lh. Naifaru 0.00
60 Lh. Kurendhoo 0.00
61 Lh. Olhuvelifushi 0.00
62 Male' City Male' 0.00
63 Male' City Vilin'gili 0.00
64 Male' City Hulhumaale 0.00
65 K. Kaashidhoo 0.00
66 K. Gaafaru 0.00
67 K. Dhiffushi 0.00
68 K. Thulusdhoo 0.00
69 K. Huraa 0.00
70 HDh. Hanimaadhoo 0.00
71 K. Hinmafushi 0.00
72 K. Gulhi 0.00
73 K. Maafushi 0.00
74 K. Guraidhoo 0.00
75 HDh. Finey 0.00
76 HDh. Naivaadhoo 0.00
77 HDh. Hirimaradhoo 0.00
78 HDh. Nolhivaranfaru 0.00
79 HDh. Nellaidhoo 0.00
80 HA. Molhadhoo 0.00
81 HDh. Nolhivaram 0.00
82 HDh. Kurin'bi 0.00
83 AA. Thoddoo 0.00
84 AA. Rasdhoo 0.00
85 AA. Ukulhas 0.00
86 AA. Mathiveri 0.00
87 AA. Bodufolhudhoo 0.00
88 AA. Feridhoo 0.00
89 Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 0.00
90 AA. Maalhos 0.00
91 AA. Himendhoo 0.00
92 HDh. Kumundhoo 0.00
93 HDh. Neykurendhoo 0.00
94 Adh. Hangnaameedhoo 0.00
95 HDh. Vaikaradhoo 0.00
96 Adh. Omadhoo 0.00
97 Adh. Kun'burudhoo 0.00
98 Adh. Mahibadhoo 0.00
99 Adh. Mandhoo 0.00
100 Adh. Dhan'gethi 0.00
101 Adh. Dhigurah 0.00
102 Adh. Fenfushi 0.00
103 Adh. Dhihdhoo 0.00
104 Adh. Maamin'gili 0.00
105 HDh. Makunudhoo 0.00
106 HA. Hoarafushi 0.00
107 V. Fulidhoo 0.00
108 V. Thinadhoo 0.00
109 V. Felidhoo 0.00
110 V. Keyodhoo 0.00
111 V. Rakeedhoo 0.00
112 M. Raiymandhoo 0.00
113 M. Veyvah 0.00
114 M. Mulah 0.00
115 M. Muli 0.00
116 M. Naalaafushi 0.00
117 M. Kolhufushi 0.00
118 M. Dhiggaru 0.00
119 M. Maduvvari 0.00
120 F. Feeali 0.00
121 F. Bileiydhoo 0.00
122 F. Magoodhoo 0.00
123 F. Dharan'boodhoo 0.00
124 F. Nilandhoo 0.00
125 Dh. Meedhoo 0.00
126 Dh. Ban'didhoo 0.00
127 Dh. Rin'budhoo 0.00
128 Dh. Hulhudheli 0.00
129 Dh. Maaen'boodhoo 0.00
130 Dh. Kudahuvadhoo 0.00
131 HA. Ihavandhoo 0.00
132 Th. Burunee 0.00
133 Th. Vilufushi 0.00
134 Th. Madifushi 0.00
135 Th. Dhiyamigili 0.00
136 Th. Guraidhoo 0.00
137 Th. Kan'doodhoo 0.00
138 Th. Vandhoo 0.00
139 Th. Hirilandhoo 0.00
140 Th. Gaadhiffushi 0.00
141 Th. Thimarafushi 0.00
142 Th. Veymandoo 0.00
143 Th. Kin'bidhoo 0.00
144 Th. Omadhoo 0.00
145 Sh. Kan'ditheemu 0.00
146 Sh. Noomaraa 0.00
147 HA. Kelaa 0.00
148 Sh. Goidhoo 0.00
149 L. Isdhoo 0.00
150 Sh. Feydhoo 0.00
151 L. Dhan'bidhoo 0.00
152 L. Maabaidhoo 0.00
153 L. Mundoo 0.00
154 L. Kalaidhoo 0.00
155 L. Gan 0.00
156 L. Maavah 0.00
157 L. Fonadhoo 0.00
158 L. Maamendhoo 0.00
159 L. Hithadhoo 0.00
160 Sh. Feevah 0.00
161 L. Kunahandhoo 0.00
162 Sh. Bileiyfahi 0.00
163 Sh. Foakaidhoo 0.00
164 Sh. Narudhoo 0.00
165 Sh. Maroshi 0.00
166 Sh. Lhaimagu 0.00
167 GA. Kolamaafushi 0.00
168 GA. Vilin'gili 0.00
169 GA. Maamendhoo 0.00
170 GA. Nilandhoo 0.00
171 GA. Dhaandhoo 0.00
172 GA. Dhevvadhoo 0.00
173 GA. Kon'dey 0.00
174 GA. Gemanafushi 0.00
175 GA. Kan'duhulhudhoo 0.00
176 HA. Vashafaru 0.00
177 Sh. Komandoo 0.00
178 Sh. Maaun'goodhoo 0.00
179 Sh. Funadhoo 0.00
180 Sh. Milandhoo 0.00
181 GDh. Madaveli 0.00
182 GDh. Hoan'dehdhoo 0.00
183 GDh. Nadellaa 0.00
184 GDh. Gahdhoo 0.00
185 GDh. Rathafandhoo 0.00
186 GDh. Vaadhoo 0.00
187 GDh. Fiyoari 0.00
188 GDh. Thinadhoo 0.00
189 GDh. Faresmaathodaa 0.00
0.00