Establishing Of Police Stations
Description:
ID:  
ISLES/4574
Project Status:  
Contracted
Status Details:
Expected Start Date: 10/08/2022
Start Date:
Expected End Date: 09/08/2024
Revised Expected End Date:
End Date::
Handling Agency:  
Maldives Police Service
Funding:  
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
2023's Budget:  
MVR  50,000,000.00
2024's Budget:  
MVR  4,962,242.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 01/10/2022
Start Date of Physical Work:
Expected End Date of Physical Work: 30/09/2024
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 26/03/2023 11:19

Islands

Island Budget (MVR)
1 HA. Dhihdhoo 0.00
2 N. Maafaru 0.00
3 N. Holhudhoo 0.00
4 N. Velidhoo 0.00
5 HA. Baarah 0.00
6 R. Alifushi 0.00
7 R. Maduvvari 0.00
8 R. In'guraidhoo 0.00
9 R. Meedhoo 0.00
10 R. Dhuvaafaru 0.00
11 B. Dharavandhoo 0.00
12 B. Thulhaadhoo 0.00
13 B. Goidhoo 0.00
14 Lh. Hinnavaru 0.00
15 Lh. Kurendhoo 0.00
16 Male' City Male' 0.00
17 Male' City Vilin'gili 0.00
18 Male' City Hulhumaale 0.00
19 K. Kaashidhoo 0.00
20 K. Thulusdhoo 0.00
21 HDh. Hanimaadhoo 0.00
22 K. Maafushi 0.00
23 K. Dhoonidhoo 0.00
24 AA. Thoddoo 0.00
25 AA. Ukulhas 0.00
26 Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 0.00
27 AA. Himendhoo 0.00
28 HDh. Vaikaradhoo 0.00
29 Adh. Dhan'gethi 0.00
30 Adh. Maamin'gili 0.00
31 HDh. Makunudhoo 0.00
32 V. Felidhoo 0.00
33 M. Mulah 0.00
34 M. Muli 0.00
35 F. Bileiydhoo 0.00
36 F. Nilandhoo 0.00
37 Dh. Meedhoo 0.00
38 Dh. Vaanee 0.00
39 HA. Ihavandhoo 0.00
40 Th. Guraidhoo 0.00
41 Th. Hirilandhoo
42 Th. Thimarafushi 0.00
43 Th. Veymandoo 0.00
44 Th. Kin'bidhoo 0.00
45 Sh. Kan'ditheemu 0.00
46 HA. Kelaa 0.00
47 L. Isdhoo 0.00
48 L. Gan 0.00
49 L. Maavah 0.00
50 L. Maamendhoo 0.00
51 Sh. Foakaidhoo 0.00
52 GA. Kolamaafushi 0.00
53 GA. Vilin'gili 0.00
54 GA. Dhaandhoo 0.00
55 GA. Gemanafushi 0.00
56 Sh. Komandoo 0.00
57 Sh. Milandhoo 0.00
58 GDh. Madaveli 0.00
59 GDh. Gahdhoo 0.00
60 GDh. Vaadhoo 0.00
61 GDh. Faresmaathodaa 0.00
110,594,669.00