Preparing Outer Island For Sustainable Energy Devel - POISED
Description:
ID:  
ISLES/0606
Project Status:  
On-going
Status Details:
Civil works ongoing in HDh islands. Raa and Baa bid evaluation ongoing.
Expected Start Date: 25/10/2015
Start Date: 25/10/2015
Expected End Date: 30/06/2020
Revised Expected End Date: 31/08/2023
End Date::
2021's Budget:  
MVR  76,780,764.00
2022's Budget:  
MVR  141,168,945.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 01/01/2016
Start Date of Physical Work: 01/01/2016
Expected End Date of Physical Work: 31/08/2022
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 19/10/2021 11:54

Islands

Island Budget (MVR)
1 HA. Thuraakunu
2 HA. Uligamu
3 HA. Molhadhoo
4 HA. Hoarafushi
5 HA. Ihavandhoo
6 HA. Kelaa
7 HA. Vashafaru
8 HA. Filladhoo
9 HA. Maarandhoo
10 HA. Thakandhoo
11 HA. Utheemu
12 HA. Muraidhoo
13 HA. Baarah
14 HDh. Hanimaadhoo
15 HDh. Finey
16 HDh. Naivaadhoo
17 HDh. Hirimaradhoo
18 HDh. Nolhivaranfaru
19 HDh. Nellaidhoo
20 HDh. Nolhivaram
21 HDh. Kurin'bi
22 Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi
23 HDh. Kumundhoo
24 HDh. Neykurendhoo
25 HDh. Vaikaradhoo
26 HDh. Makunudhoo
27 Sh. Kan'ditheemu
28 Sh. Noomaraa
29 Sh. Goidhoo
30 Sh. Feydhoo
31 Sh. Feevah
32 Sh. Bileiyfahi
33 Sh. Foakaidhoo
34 Sh. Narudhoo
35 Sh. Maroshi
36 Sh. Lhaimagu
37 Sh. Komandoo
38 Sh. Maaun'goodhoo
39 Sh. Milandhoo
40 N. Hen'badhoo
41 N. Ken'dhikulhudhoo
42 N. Maalhendhoo
43 N. Kudafari
44 N. Landhoo
45 N. Maafaru
46 N. Lhohi
47 N. Miladhoo
48 N. Magoodhoo
49 N. Manadhoo
50 N. Holhudhoo
51 N. Fohdhoo
52 N. Velidhoo
53 R. Alifushi
54 R. Vaadhoo
55 R. Rasgetheemu
56 R. An'golhitheemu
57 R. Maakurathu
58 R. Rasmaadhoo
59 R. Innamaadhoo
60 R. Maduvvari
61 R. In'guraidhoo
62 R. Fainu
63 R. Meedhoo
64 R. Kinolhas
65 R. Hulhudhuffaaru
66 B. Kudarikilu
67 B. Kamadhoo
68 B. Kendhoo
69 B. Kihaadhoo
70 B. Dhonfanu
71 B. Dharavandhoo
72 B. Maalhos
73 B. Eydhafushi
74 B. Thulhaadhoo
75 B. Hithaadhoo
76 B. Fulhadhoo
77 B. Fehendhoo
78 B. Goidhoo
79 Lh. Kurendhoo
80 Lh. Olhuvelifushi
81 K. Gaafaru
82 K. Gulhi
83 AA. Thoddoo
84 AA. Ukulhas
85 AA. Mathiveri
86 AA. Bodufolhudhoo
87 AA. Feridhoo
88 AA. Maalhos
89 AA. Himendhoo
90 Adh. Hangnaameedhoo
91 Adh. Kun'burudhoo
92 Adh. Mahibadhoo
93 Adh. Mandhoo
94 Adh. Dhan'gethi
95 Adh. Dhigurah
96 Adh. Fenfushi
97 V. Fulidhoo
98 V. Thinadhoo
99 V. Felidhoo
100 V. Keyodhoo
101 M. Raiymandhoo
102 M. Veyvah
103 M. Mulah
104 M. Muli
105 M. Naalaafushi
106 M. Kolhufushi
107 M. Dhiggaru
108 M. Maduvvari
109 F. Feeali
110 F. Bileiydhoo
111 F. Magoodhoo
112 F. Dharan'boodhoo
113 Dh. Meedhoo
114 Dh. Ban'didhoo
115 Dh. Rin'budhoo
116 Dh. Hulhudheli
117 Dh. Maaen'boodhoo
118 Dh. Kudahuvadhoo
119 Th. Burunee
120 Th. Vilufushi
121 Th. Madifushi
122 Th. Dhiyamigili
123 Th. Guraidhoo
124 Th. Kan'doodhoo
125 Th. Vandhoo
126 Th. Hirilandhoo
127 Th. Gaadhiffushi
128 Th. Thimarafushi
129 Th. Veymandoo
130 Th. Kin'bidhoo
131 Th. Omadhoo
132 GA. Vilin'gili
133 Addu City Hithadhoo
134 K. Kaashidhoo
135 K. Dhiffushi
136 K. Thulusdhoo
137 K. Hinmafushi
138 K. Maafushi
139 K. Guraidhoo
784,822,596.00