Establishing Of Police Stations
Description:
ID:  
ISLES/4574
Expected Start Date: 30/05/2023
Start Date:
Expected End Date: 30/05/2025
Revised Expected End Date:
End Date::
Handling Agency:  
Maldives Police Service
Funding:  
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
- Loan ( Indian Exim Bank )
2023's Budget:  
MVR  50,000,000.00
2024's Budget:  
MVR  4,962,242.00
Physical Work Dates  
Expected Start Date of Physical Work: 30/05/2023
Start Date of Physical Work:
Expected End Date of Physical Work: 25/05/2025
End Date of Physical Work:
Challenges:
Last updated: 08/10/2023 14:45

Islands

Island Budget (MVR)
1 HA. Dhihdhoo 0.00
2 N. Maafaru 0.00
3 N. Holhudhoo 0.00
4 N. Velidhoo 0.00
5 HA. Baarah 0.00
6 R. Alifushi 0.00
7 R. Maduvvari 0.00
8 R. In'guraidhoo 0.00
9 R. Meedhoo 0.00
10 R. Dhuvaafaru 0.00
11 B. Dharavandhoo 0.00
12 B. Thulhaadhoo 0.00
13 B. Goidhoo 0.00
14 Lh. Hinnavaru 0.00
15 Lh. Kurendhoo 0.00
16 Male' City Male' 0.00
17 Male' City Vilin'gili 0.00
18 Male' City Hulhumaale 0.00
19 K. Kaashidhoo 0.00
20 K. Thulusdhoo 0.00
21 HDh. Hanimaadhoo 0.00
22 K. Maafushi 0.00
23 K. Dhoonidhoo 0.00
24 AA. Thoddoo 0.00
25 AA. Ukulhas 0.00
26 Kulhudhuffushi City Kulhudhuffushi 0.00
27 AA. Himendhoo 0.00
28 HDh. Vaikaradhoo 0.00
29 Adh. Dhan'gethi 0.00
30 Adh. Maamin'gili 0.00
31 HDh. Makunudhoo 0.00
32 V. Felidhoo 0.00
33 M. Mulah 0.00
34 M. Muli 0.00
35 F. Bileiydhoo 0.00
36 F. Nilandhoo 0.00
37 Dh. Meedhoo 0.00
38 Dh. Vaanee 0.00
39 HA. Ihavandhoo 0.00
40 Th. Guraidhoo 0.00
41 Th. Hirilandhoo
42 Th. Thimarafushi 0.00
43 Th. Veymandoo 0.00
44 Th. Kin'bidhoo 0.00
45 Sh. Kan'ditheemu 0.00
46 HA. Kelaa 0.00
47 L. Isdhoo 0.00
48 L. Gan 0.00
49 L. Maavah 0.00
50 L. Maamendhoo 0.00
51 Sh. Foakaidhoo 0.00
52 GA. Kolamaafushi 0.00
53 GA. Vilin'gili 0.00
54 GA. Dhaandhoo 0.00
55 GA. Gemanafushi 0.00
56 Sh. Komandoo 0.00
57 Sh. Milandhoo 0.00
58 GDh. Madaveli 0.00
59 GDh. Gahdhoo 0.00
60 GDh. Vaadhoo 0.00
61 GDh. Faresmaathodaa 0.00
110,594,669.00