Total   1,658 Projects

Projects

189
Inhabited Islands
775
Uninhabited Islands
378,114
Registered Poulation (2017)
Haa Alifu Haa Dhaalu Shaviyani Noonu Raa Baa Lhaviyani Kaafu Male Alifu Alifu Alifu Dhaalu Vaavu Meemu Faafu Dhaalu Thaa Laamu Gaafu Alifu Gaafu Dhaalu Gnaviyani Addu

Projects' Status


Last Updated Projects


Islands' Totals